Sailpoint
flow-image

De 7 beste praksisene for identitetssikkerhet

Denne rapporten er publisert av Sailpoint

Det er ingen overraskelse at sikkerhetseksperter ser etter en neste-generasjons identitetssikkerhetsløsning som kan møte dagens utfordringer med å forbedre effektiviteten og samtidig redusere sikkerhetsrisikoen. Og med den riktige løsningen satt på plass kan selskapet ditt bli sikrere, mer effektiv, senke kostnadene og lette på frustrasjonen fra ineffektive praksiser og retningslinjer. Vi har identifisert de syv beste praksisene du bør følge når du utvikler din identitetssikkerhetsstrategi.

Last ned nå

box-icon-download

*obligatoriske felter

Please agree to the conditions

Du godtar brukervilkårene våre når du ber om denne ressursen. All dataene er beskyttet av vår merknad om personvern. Hvis du har flere spørsmål, kan du sende en e-post til dataprotection@headleymedia.com.

Relaterte kategorier Nettskysikkerhet, API-sikkerhet, Sikkerhetsmegler for nettskytilgang (CASB), Nettsky samsvar, Nettsky datasikkerhet, Nettsky DDoS-skadereduksjon, Nettsky Edge-sikkerhet, Nettsky filsikkerhet, Holdningshåndtering for nettskysikkerhet (CSPM), Nettsky arbeidslastbeskyttelse, Utvidet deteksjon og respons (XDR), Sikkertilgang Edge-tjeneste (SASE), Tjenestestruktur (Service Mesh), Konfidensialitet, Livssyklushåndtering for sertifikater, DMARC, Kryptering, Proxy Nettverk, SSL & TLS-sertifikater, Datasikkerhet, Databasesikkerhet, Datasentersikkerhet, Datasentrisk sikkerhet, Hindring av datatap, Programvare for datamaskering, Administrasjon av krypteringsnøkler, Mobil datasikkerhet, Hemmelighetshåndtering, Identitetshåndtering, Biometrisk autentisering, Nettskykatalog, Kundeidentitet og tilgangshåndtering (CIAM)., Desentralisert identitet, Identitets- og tilgangshåndtering (IAM), Flerfaktor autentisering (MFA), Autentisering uten passord, Passordadministrator programvare, Håndhevelse av passordretningslinjer, Privilegert tilgangshåndtering, Risikobasert autentisering, Selvbetjent tilbakestilling av passord (SSPR), Enkel pålogging (SSO), Brukerklargjøring og styring, E-postsikkerhet, Nettsky e-postsikkerhet, E-post anti-Spam, E-postkryptering, Intelligent e-postbeskyttelse, Sikker e-postgateway