Optiv
flow-image

Bedrifters holdninger til cybersikkerhet: Takle det moderne trussellandskapet

Denne rapporten er publisert av Optiv

Vi lever i en usikker verden. Cyberledere befinner seg i krysningspunktet mellom dynamiske motstandere, aggressive reguleringer og kolossal digital transformasjon. Teknologier, mennesker og prosesser utfordres kontinuerlig. Og for IT-beslutningstakere fører dette til et dilemma. Løsningene må være fremtidsklare, men også kunne integreres med eksisterende teknologi. Mens strategier må være omfattende, men ikke så rigide at de hindrer den ansattes produktivitet eller står i veien for å nå forretningsmål. Kombinert med behovet for å bevise verdien av deres strategier for styret, står IT-beslutningstakere overfor mange store utfordringer. Last ned nå for å få vite mer!

Last ned nå

box-icon-download

*obligatoriske felter

Please agree to the conditions

Du godtar brukervilkårene våre når du ber om denne ressursen. All dataene er beskyttet av vår merknad om personvern. Hvis du har flere spørsmål, kan du sende en e-post til dataprotection@headleymedia.com.

Relaterte kategorier Hendelsesrespons, Nettsikkerhet, Botdeteksjon og skaderedusering, Isolering av nettleser, Dark Web overvåking, DDoS-beskyttelse, Svindel, Sikre nettgatewayer