Mandiant
flow-image

NFT-lagring og tilgjengelighet: en risiko verdt å vurdere

Denne rapporten er publisert av Mandiant

2021 var vi vitne til eksplosive nivåer av interesse og økonomiske gevinster i Non-Fungible Tokens (NFT), som er digitale kunstressurser (dvs. bilder, gif-er og musikk), der dens eierskap kan bevises og refereres til via en transaksjons-ID på en uforanderlig blokkjede. De største trekkplastrene for disse nettbaserte samleobjektene er kunstverkets oppfattede uforanderlige natur (ved at ingen kan få eiendelen deres beslaglagt, stjålet eller ødelagt) og beviset på eierskap ligger i kjeden. Når det kommer til de fleste NFT-er som er opprettet i dag kjøper ikke brukere en uforanderlig eiendel, men snarere en uforanderlig link som peker til et vertssted utenfor kjeden. Fordi vertskilden ikke ligger i kjeden eksisterer potensialet for tap av eiendeler. I dette blogginnlegget vil vi gjennomgå ulike tilnærminger til NFT-lagring og tilhørende sikkerhets- og datatilgjengelighetsrisikoer.

Last ned nå

box-icon-download

*obligatoriske felter

Please agree to the conditions

Du godtar brukervilkårene våre når du ber om denne ressursen. All dataene er beskyttet av vår merknad om personvern. Hvis du har flere spørsmål, kan du sende en e-post til dataprotection@headleymedia.com.

Relaterte kategorier Datasikkerhet, Databasesikkerhet, Datasentersikkerhet, Datasentrisk sikkerhet, Hindring av datatap, Programvare for datamaskering, Administrasjon av krypteringsnøkler, Mobil datasikkerhet, Hemmelighetshåndtering, Nettverksikkerhet, DNS-sikkerhet, Brannmur, Inntrengningsdeteksjons- og forebyggingssystemer (IDPS), Mikrosegmentering, Nettverkstilgangskontroll, Nettverksdeteksjon og respons (NDR), Nettverks sandboksing, Håndtering av retningslinjer for nettverksikkerhet (NSPM), Nettverkstrafikk analyse (NTA), Programvaredefinerte parameter (SDP), Sammenfattet trusselhåndtering, Virtuelt privat nettverk (VPN), Zero Trust Networking